Er der dårligt internet, hvor du bor eller arbejder?


Så tjek om du kan få tilskud til nyt internet.

Bor eller arbejder du på landet, og har du dårligt internet?

Så du nu måske få tilskud til at få noget gjort ved det.

Bredbåndspuljen er statslige midler, du kan søge tilskud fra, hvis du har planer om at forbedre den digitale infrastruktur, hvor du bor/arbejder.

Sidste år fik 56 adresser i Herning Kommune bedre internet via denne pulje, og projekterne fik samlet set 2,24 mio. kr. i støtte.

Vil du gerne have bedre internet og del i midlerne, så er første step at fastslå, om du overhoved kan søge tilskud.

Det gør du via bredbåndskortet, og du har til og med 8. august til at gøre indsigelse, hvis kortet rummer forkerte oplysninger om til internet.

Sådan gør du

  1. Gå ind på bredbåndskortet og find din adresse
  2. Hvis din adresse har en gul eller orange plet, kan du søge via bredbåndspuljen
  3. Er der ikke en gul eller orange plet, kan du zoome helt ind på din adresse, til der kommer en lille hvid plet. Her kan du gøre indsigelse, hvis du mener, at dit internet er dårligt og burde være i betragtning til bredbåndspuljen.

Der er allerede åbent for ansøgninger via bredbåndspuljens to ordninger.

Læs her, hvordan du søger.

Vil du gerne vide mere om bredbåndspuljen og dine muligheder, så tilmeld dig et af de fire online informationsmøder.

Læs mere om informationsmøderne og tilmeld dig her.

På informationsmøderne kan du høre mere om puljen og ansøgningsproceduren.

Kilde: Herning Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.