Gødstrup-afdeling modtager pris for imponerende løft af uddannelsen af kommende speciallæger

Chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen og uddannelsesansvarlig overlæge Morten Leif Munding Stilund - begge fra Neurologi, Fysio – og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup. (Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation. Region Midtjylland)
dato

I går uddelte Sundhedsstyrelsen priser til hospitalsafdelinger, der har gjort en særlig indsats for at uddanne speciallæger. Årets højdespringerpris gik til Neurologi, Fysio – og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup.

På årsmødet for Sundhedsstyrelsens inspektører - et korps af læger, som tager rundt og vurderer hvordan landets uddannelsesafdelinger klarer sig mht. den lægelige videreuddannelse - blev der uddelt priser til den bedste uddannelsesafdeling samt til ”årets højdespringer”.

Sundhedsstyrelsens højdespringerpris, som går til den afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt siden sidste inspektorbesøg, gik i år til Neurologi, Fysio – og Ergoterapi på Regionshospitalet Gødstrup.

- Afdelingen har arbejdet hårdt for at give deres uddannelsesmiljø et betydeligt løft på ganske kort tid og det er til stor gavn for både afdelingens uddannelseslæger som for afdelingen som helhed, siger Claus Malta Nielsen, Enhedschef i Sundhedsstyrelsen i begrundelsen for prisen.

Flot pris på en trist baggrund
- Det er en flot pris, men på en lidt trist baggrund, forklarer Morten Leif Munding Stilund, der er uddannelsesansvarlig overlæge på afdelingen.

. Vi klarede os jo ikke så godt i den forrige rapport fra sommeren 2022. Her kom inspektorbesøget på et tidspunkt, hvor vi var midt i den perfekte storm. Vi var netop flyttet ind på det nye hospital i Gødstrup, og det betød, at vi både havde helt nye omgivelser og mange nye kolleger i afdelingen. Og så var det også lige efter Corona pandemien. Det var det tidspunkt, hvor vi var mest pressede, og det gik desværre ud over uddannelsesmiljøet, siger han og fortsætter:

- Da vi fik inspektorrapporten fra 2022 råbte vi vagt i gevær og gik i gang med at få vendt skuden. Det blev sat en masse tiltag i værk, der betyder, at uddannelse nu er en opgave, vi løfter på tværs af fagligheder. Afdelingsledelsen har prioriteret uddannelse højt og afsat tid til administration, kurser, simulationstræning med mere. Det kan aflæses i den nye og meget flottere inspektorrapport 2023. Den fortæller os, hvor meget vi kan flytte os, og det er vi rigtig stolte af.

Imponerende udvikling
Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver Højdespringerprisen givet, fordi afdelingen har gennemgået en imponerende udvikling siden sidste inspektorbesøg i juni 2022. Afdelingen har gjort en stor indsats i arbejdet med uddannelse og trivsel. Der er blandt andet indført et grundigt introduktionsprogram og arbejdet med struktureret arbejdstilrettelæggelse og fokus på uddannelse i forbindelse med stuegangsfunktion.

Det er resultatet af et benhårdt arbejde for at gøre afdelingen til et godt uddannelsessted for læger, forklarer Birgitte Egholm Jacobsen, der er chefsygeplejerske I Neurologi, Fysio – og Ergoterapi på Regionshospitalet Gødstrup:

- Vi kan altid gøre det bedre, men den nye rapport viser, at vi har styr på det. Nu har vi skabt en kultur for et lærende miljø på morgenkonferencen, hvor vi dagligt har lærende cases. Vi har også en langt mere struktureret tilgang til arbejdstilrettelæggelsen. Ved at ansætte medicinstuderende i vores afdeling, får vi frikøbt uddannelseslæger til uddannelse. På den måde tager vi alle sammen ejerskab for læring. Nu skal vi bare fastholde den gode udvikling, forklarer hun og fortsætter:

- Og så vil jeg også gerne anerkende vores afdelings uddannelsesteam for deres store indsats, vores gode samarbejdspartnere på de andre afdelinger og de gode rammer vi har for læring og uddannelse her på Regionshospitalet Gødstrup.

Det er netop uddannelsesteamet, der på vegne af afdelingen modtager højdespringerprisen til årsmødet i København.

- I dag kan vi fejre os selv og den institution, der giver prisen. Vi kan sige, ”Se hvad vi kan. Vi har løftet os rigtig meget, og der er nu et rigtig godt uddannelsesmiljø her i vest”. Jeg ville selvfølgelig hellere have haft prisen for bedste uddannelsessted, men den går vi efter næste gang, siger den uddannelsesansvarlige overlæge, Morten Leif Munding Stilund.

Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling gik i år til Kirurgisk fællesafdeling, Regionshospitalet Randers.

Kilde: Regionshospitalet Gødstrup
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.