Graver og kirketjener ved Haderup kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som graver og kirketjener ved Haderup kirke, Haderup Sogn, Herning kommune, er ledig pr. 1. februar 2024.

Stillingen er på 37 timer pr. uge

Graveren varetager i fællesskab med gravermedhjælper opgaverne på kirkegården ved Haderup Kirke.

Haderup sogn har 964 indbyggere og er et sogn med mange aktiviteter og arrangementer drevet af engagerede medarbejdere ved kirken og en aktiv menighed. Graveren har kontor og personalerum i hus på kirkegården.

Vi kan tilbyde et alsidigt job, med følgende hovedopgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for Haderup kirkegårds vedligeholdelse, drift og udvikling herunder grøn omstilling
 • Faglig ledelse af medhjælperen
 • Aktiv deltagelse i det praktiske arbejde på kirkegården
 • Administration af kirkegården, herunder være ansvarlig for oprettelse og ajourføring af gravsteder og aftaler i kirkegårdssystemet og i Gias, udskrivning af regninger
 • Tilsyn, ren- og vedligehold af kirkegård, kirkehusets og præstegårdens udenomsarealer, maskiner samt materielområde
 • Kontakt til de mennesker, der kommer på kirkegården.
 • Via en samarbejdsaftale med Feldborg menighedsråd indgå i et fast rul omkring afløsning for graver/kirketjener ved Feldborg kirke
 • Varetage kirketjenerfunktion ved de kirkelige handlinger
 • Forestå renholdelse og klargøring af kirken
 • Forestå rengøring i de offentlige områder i præstegården (Konfirmandstue, køkken, kontor, gangareal og toilet)

Vi tilbyder:

 • En spændende og selvstændig stilling med godt samarbejde med kirkeværge, kirkegårdsudvalg, menighedsrådet samt præsten og kirkens øvrige personale
 • En it-opdateret kirkegård med spændende udviklingsmuligheder

Vi forventer at du:

 • har kendskab til og erfaring inden for det grønne område og vi ser gerne, at du har en gartnerlignende uddannelse
 • er i stand til at lede arbejdet på kirkegården med tydelighed
 • er teamspiller og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og menighedsråd
 • har evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården på driftsøkonomisk vis
 • har flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer i samarbejde med det øvrige personale ved kirken
 • har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgaver
 • har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Graver uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853 kr. – 372.232 kr. Fikspunktet er årligt kr. 311.853

Graver med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863 kr. – 387.425 kr. Fikspunktet er årligt kr. 319.056

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 22.836,18

Alle løndele er angivet i nutidskroner for fuld tid.

Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ida Tølbøl, tlf. 5130 2756 eller formand Britta Høj Andersen, tlf. 2143 0180.

Ansøgning med relevante bilag stiles til Haderup Menighedsråd, mrk. ”Graver stilling” og sendes til 8837fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist den 1. december 2023 kl. 12.00. Det forventes at der afholdes samtaler d. 5. december 2023.

Arbejdsgiver:
Haderup Sogns Menighedsråd
Falkevej 17
7540 Haderup

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herning Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Haderup Kirke, Kirkevej, 7540 Haderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5937994

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet