Ildsjæl bliver ny forskningschef på Regionshospitalet Gødstrup

Konstitueret forskningschef Henriette Nørmølle Buttenschøn bliver ny forskningschef. (Foto: Søren Braad Andersen. Region Midtjylland)
dato

Fra 1. maj 2024 hedder den nye forskningschef ved NIDO Forskning, Regionshospitalet Gødstrup Henriette Nørmølle Buttenschøn, der har været konstitueret i stillingen siden januar.

Med ansættelsen af Henriette Nørmølle Buttenschøn får NIDO | Forskning en forskningschef, som brænder for at være med til at indfri Regionshospitalet Gødstrups høje ambitioner på forskningsområdet, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Regionshospitalet Gødstrup:

”Vi har lagt vægt på at tiltrække en forskningschef, som både er dygtig og ambitiøs og dedikeret til at sætte retning og skabe resultater gennem gode samarbejdsrelationer og udviklingen af nye partnerskaber. Alle disse egenskaber rummer Henriette. Herudover har hun et helt unikt indblik i hospitalets forskningsmiljøer og i, hvordan alle forskningsfaciliteter fungerer.”

En af drivkræfterne bag opbygningen af NIDO | Forskning
Henriette Nørmølle Buttenschøn kommer fra en stilling som seniorforsker ved NIDO | Forskning, hvor hun har været ansat siden 2018. I den forbindelse er hun kommet til at kende forskningsfaciliteterne i det 5000 kvm store NIDO | Forsknings-center ved Regionshospitalet Gødstrup som sin egen baglomme. Hun har kontinuerligt været med i udviklingen og opbygningen af NIDOs forskningsstøtte-tilbud til forskerne og forskningsinfrastruktur, - blandt andet har hun været med til at etablere forskningslaboratorier og et nyt databasesystem til registrering af de tusindvis af biologiske prøver, der opbevares i centerets biobankfaciliteter.

Gearskifte med rekorder på forskningsområdet i Gødstrup
Efter et 2022 domineret af indflytning og ibrugtagning på Regionshospitalet Gødstrup blev 2023 året, hvor der for alvor begyndte at komme fart på hospitalets forskning med flere rekorder. 

Med en samlet bevillingssum på mere end 4,8 mio. kr. fra Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, opnåede Regionshospitalet Gødstrup sit bedste resultat nogensinde ved Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Og hospitalets egen konference Forskningens Dag slog ny rekord med 56 indkomne abstracts fra 15 forskellige afdelinger. Endelig nåede hospitalet på publikationsfronten et nyt højdepunkt med 238 peer-reviewed publikationer.

Den positive udvikling glæder den nye forskningschef:

”Jeg har på helt tæt hold haft mulighed for at følge den positive udvikling af forskningsmiljøerne på afdelingerne og det fælles forskningsmiljø i NIDO, hvor nye fællesskaber og samarbejder spirer frem. Jeg glæder mig til at være med til at indfri forskningsambitionerne og drive de seneste års indsatser videre, for forskningspotentialet er stort,” siger Henriette Nørmølle Buttenschøn.

Henriette Nørmølle Buttenschøn har 74 videnskabelige publikationer i ballasten og en ph.d. fra Center for Psykiatrisk Forskning ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Derudover har hun haft en lektoransættelse ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet siden 2014, afbrudt af en periode på 6 måneder.

Kilde: Regionshospitalet Gødstrup
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.